Doradztwo w zakresie budownictwa i nieruchomości

Warunki zabudowy

Jednym z wielu koniecznych dokumentów warunkujących rozpoczęcie procesu projektowania jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy działki ( jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania ). Doradzimy jak taką decyzję uzyskać, przygotujemy potrzebne dokumenty, lub w razie potrzeby uzyskamy ją w Państwa imieniu.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

Decyzja o pozwoleniu na budowę, to dokument niezbędny aby rozpocząć budowę wielu budynków. Niestety uzyskanie tej decyzji nie jest procesem łatwym ani szybkim. Teoretycznie maksymalny czas wydania pozwolenia na budowę na 65 dni. Jeśli konieczne są uzupełnienia lub wyjaśnienia, procedura wydawania pozwolenia ulega wstrzymaniu, lub musi być wznawiana, co wydłuża czas oczekiwania.

Oferujemy doradztwo oraz przejęcie na siebie wszystkich obowiązków związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.

 

Prawo Budowlane

W przypadku wielu inwestycji, związanych nie tylko z budową obiektów, ale również zmiany sposobu użytkowania lub problemów z dostosowaniem obiektów budowlanych do obowiązujących przepisów, konieczna jest znajomość Prawa Budowlanego. Oferujemy Państwu pełne wsparcie w tym zakresie.

Doradztwo techniczne w zakresie inżynierii budowlanej

Bazując na gruntownym wykształceniu i wieloletnim doświadczeniu w zakresie inżynierii budowlanej oferujemy doradztwo i wsparcie we wszelkich kwestiach technicznych.

Doradztwo przy zakupie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

W razie potrzeb oferujemy Państwu doradztwo i obsługę w zakresie obrotu nieruchomościami. Wycenimy i doradzimy w podjęciu decyzji dotyczącej kupna bądź sprzedaży nieruchomości.