Nadzory budowlane - Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru

Kierownik budowy, to niezwykle ważna funkcja konieczna na każdej budowie. Oprócz wielu obowiązków, które nakłada Prawo Budowlane, na prowadzonych przez nas budowach zwracamy największą uwagę na potrzeby inwestora oraz jakość wykonywanych robót i ich zgodność ze sztuką budowlaną. Pełniąc funkcję kierownika budowy i robót, opieramy się na doświadczeniu zdobytym podczas realizacji takich budów jak m.in. Stadion Miejski we Wrocławiu, Sąd Rejonowy i KRS przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu, Aquarius Business House we Wrocławiu, licznych budynków realizowanych w Programie Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic oraz wielu domów jednorodzinnych.

Na budowach bardziej skomplikowanych lub z innych powodów wymagających nadzoru inwestorskiego, polecamy ofertę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru, który reprezentuje na budowie interesy inwestora i sprawuje kontrolę nad kierownikiem budowy i przebiegiem całego procesu budowlanego


Bierzemy udział w projekcie dobrebudowanie.pl - inicjatywie, która ma pomóc każdemu, a w szczególności niedoświadczonemu inwestorowi, na drodze do własnego domu.

Znajdziesz nas na podstronie: www.dobrebudowanie.pl/polecani-kierownicy-budowy.html