Przeglądy, oceny stanu technicznego, kontrole okresowe

Kontrole okresowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym, właściciele i zarządcy budynków ( za wyjątkiem domów jednorodzinnych, letniskowych i niewielkich budynków gospodarczych ) podlegają obowiązkowi przeprowadzenia kontroli stanu technicznego.

W zależności od parametrów budynku, kontrolę okresową obiektu, należy przeprowadzać raz, lub dwa razy do roku. Kontrolowany jest stan techniczny budynku i instalacji służących ochronie środowiska.

Raz na pięć lat należy przeprowadzić kontrolę w szerszym zakresie obejmującym estetykę obiektu i pomiary instalacji elektrycznej.

Jeśli kontrole takie nie są przeprowadzane regularnie, wiązać się to może nie tylko z przykrymi konsekwencjami ze strony Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ale również z odmową wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową oraz odpowiedzialnością zarządcy za powstałe zagrożenie.

 

Przeglądy, ekspertyzy i oceny stanu technicznego

W przypadku konieczności wykonania rozbudowy, remontu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu, a także w innych uzasadnionych przypadkach, potrzebna jest ekspertyza lub ocena stanu technicznego budynku. Tego rodzaju dokumentację, jak również dodatkowe przeglądy wykonujemy w pełnym zakresie.